Brožury, knihy, katalogy

Brožura je jednoúčelová neperiodická tiskovina, obvykle speciální povahy a účelu. Příkladem brožury může být výroční zpráva, firemní časopis či návod k použití stroje nebo jiného technického zařízení.