Zásady používání souborů cookie

Informace o souborech cookies

Všechny webové stránky společnosti Garamon, s.r.o. využívají soubory cookies. Používáním této webové stránky a potvrzením souhlasu s těmito zásadami dáváte společnosti Garamon, s.r.o. svolení používat soubory cookies v souladu s podmínkami těchto zásad.

Soubory cookies jsou soubory, které webové servery odesílají do webových prohlížečů, a které jsou poté v prohlížečích uloženy.

Informace jsou následně odeslány zpět na server vždy, když si prohlížeč ze serveru vyžádá některou stránku. Webový server může touto cestou rozpoznat konkrétní webové prohlížeče a sledovat je. 

Existují dvě základní dělení souborů cookies: s platností po dobu relace a trvalé:

· Soubory cookies platné po dobu relace se z počítače odstraní ihned po zavření prohlížeče.

· Trvalé soubory cookies zůstávají uloženy v počítači až do jejich odstranění nebo do ukončení jejich platnosti.

 

Soubory cookies společnosti Garamon, s.r.o.

Společnost Garamon, s.r.o. využívá na této webové stránce soubory cookies z následujících důvodů:

· Ke sběru dat skrze provozované služby zajišťující marketingové a podpůrné služby (Google Analytics, Google Tag Manager, Google Ads, Facebook Pixel, Smartlook, Smartsupp)

 

Soubory cookies společnosti Google

Společnost Garamon, s.r.o. využívá nástroj Google Analytics, s jehož pomocí analyzuje používání této webové stránky. Google Analytics vytváří statické i jiné informace o používání webové stránky. K tomu využívá soubory cookies uložené v počítačích uživatelů. Vytvořené údaje o naší webové stránce se používají k tvorbě hlášení o používání webové stránky. Funkce souborů cookies společnosti Google jsou ve zkratce následující:

· určení domény, která se bude hodnotit,

· rozlišení jedinečných uživatelů,

· zapamatování počtu a času předchozích návštěv,

· zapamatování informací o zdroji komunikace,

· určení začátku a konce relace,

· zapamatování hodnot vlastních proměnných na úrovni návštěvníka. 

 

Společnost Google ponechá tyto informace uložené po dobu od 30 minut po 2 roky, a to v závislosti na typu souboru cookies. Zásady ochrany osobních údajů pro společnost Google naleznete na adrese http://www.google.com/privacypolicy.html

 

Zamítnutí souborů cookies

Většina prohlížečů umožňuje přijímání souborů cookies zamítnout. 

Zablokování všech souborů cookies může mít negativní dopad na používání některých webových stránek. 


Další informace

Pokud vás zajímají další informace o zásadách společnosti Garamon, s.r.o. o ochraně osobních údajů a typech ukládaných informací, nebo pokud budete mít zájem o smazání všech informací, které máme o vaší osobě k dispozici, můžete se na nás obrátit na emailové adrese: info@tiskzdomu.cz